نماد سایت پایگاه خبری هفت گرد

ادبیات همه را جا گذاشت

در سه ماه گذشته، آمار نشر کتاب‌های حوزۀ ادبیات در حالی سایر گروه‌ها را جا گذاشته است که بخش عمده‌ای ازاین کتاب‌ها را آثار تألیفی دربر می‌گیرند و البته به‌نظر می‌رسد این حوزه بیشتر درگیر تعدد عنوان شده است.

به گزارش هفت‌گرد، براساس آمار ماهانۀ نشر کتاب (که در فروردین‌ماه امسال منتشر نشده) و توسط خانۀ کتاب و ادبیات ایران به انتشار می‌رسد، در اردیبهشت‌ماه سال جاری جمعاً ۱۰,۶۷۷، در خردادماه ۸,۸۶۲ و در تیرماه ۸,۰۱۴ نسخه کتاب در همۀ حوزه‌ها منتشر شده است.

این در حالی است که براساس جزئیات این آمار، در هر سه ماه، بیشترین آمار نشر در میان همۀ گروه‌ها مربوط به کتاب‌های حوزۀ ادبیات بوده است. در اردیبهشت‌ماه ۲,۰۵۰، در خردادماه ۲,۰۹۵ و در تیرماه ۱,۶۵۰ نسخه کتاب در این زمینه به چاپ رسیده است.

آمار نشر کتاب در این سه ماه نشان می‌دهد که در هر سه دوره، میزان نشر آثار تألیفی از آثار ترجمۀ ادبی بیشتر بوده است.

از میان کتاب‌های ادبی منتشرشده در اردیبهشت‌ماه، ۱,۴۶۹ نسخه تألیفی و ۵۸۱ نسخه ترجمه بوده است. به همین شکل، در خردادماه نیز ۱,۳۲۲ نسخه تألیفی و ۷۷۳ نسخه ترجمه و در تیرماه نیز ۱,۱۴۵ نسخه تألیف و  ۵۰۵ نسخه ترجمه بوده است.

هرچند میزان شمارگان کتاب‌های ادبیات همانند آمار کلی نشر آن‌ها چندان امیدوارکننده نیست. براساس آمار اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، میانگین شمارگان کتاب‌های حوزۀ ادبیات ۷۵۰، براساس آمار خردادماه، ۸۰۹ و براساس آمار تیر ماه، ۶۸۵ نسخه است.

این میزان، در هر سه ماه نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر همچون فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، کودک و نوجوان، زبان، تاریخ و جغرافیا و… کم‌تر است و این موضوع گویای آن است که در ناشران حوزۀ ادبیات گرچه در تعدد عناوین از دیگران جلو زده‌اند، اما در بالا بردن یا حتی بعضاً حفظ میزان شمارگان نسبت به گذشته چندان موفق نبوده‌اند.

چه بسا البته برخی بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان شمارگان کتاب‌های ادبی حتی از این میزان نیز کم‌تر است و کتاب‌ها به تعدادی که در داخل آن‌ها درج و حتی بابت‌شان سهمیۀ کاغذ دریافت شده، منتشر نمی‌شوند.

نگاهی به آمار نشر کتاب‌های ادبیات نسبت به زمان مشابهِ سال گذشته گویای آن است که برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران موجب پروازی (رشدی) در چاپ کتاب‌های این حوزه شد. البته این موضوع در کلیت ماجرا نیز صادق است.

درحالی کتاب‌های اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۴۲درصد رشد داشته (درصد تغییر هیچ حوزه‌ای منفی نبوده است)، کتاب‌های خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۰ درصد کاهش و در تیرماه نیز ۱۹ درصد کاهش داشته است.

اما در مورد کتاب‌های حوزۀ ادبیات، میزان نشر کتاب‌های این حوزه در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال گذشته ۳۷درصد و در خردادماه ۹درصد افزایش داشته، درحالی که همین قیاس دربارۀ ماه تیر گویای دو درصد کاهش است.

دیگر بخش‌های آمار نشر کتاب هم البته نشان می‌دهد که عموم کتاب‌های این حوزه چاپ اول هستند. در اردیبهشت‌ماه، بیش از ۶۱، در خردادماه بیش از ۵۸ و در تیرماه بیش از ۶۵ درصد کتاب‌های ادبی چاپ اول بوده‌اند.

خروج از نسخه موبایل