نماد سایت پایگاه خبری هفت گرد

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند…

پاییز می‌رسد…

پاییز میرسد که مرا مبتلا کند…

برگها رو کنار هم بذار و رو به درخت‌ها بگیر !

پاییز را خواهی دید .

زیبا و عجیب و باشکوه ….

تابستان به دیدنم نیامد !

 به دیدار پاییز خواهم رفت …

خروج از نسخه موبایل